Drepturi de autor

Paginile site-ului nostru sunt protejate de legea drepturilor de autor. In particular, orice reproducere, adaptare, traducere, stocare sau procesare In alte media, incluzand stocarea si procesarea prin mijloace electronice se bucura de copyright. Orice utilizare partiala sau integrala va necesita acordul prealabil In scris din partea SC DEO VOLENTE SRL . Atât continutul, cât si structura site-ului sunt protejate de legea drepturilor de autor. Orice reproducere a informatiilor sau datelor, In particular folosirea textelor sau imaginilor de produse (cu exceptia materialelor de presa) necesita acordul prealabil in scris din partea SC DEO VOLENTE SRL. Drepturile de diseminare si de reproducere sunt detinute de SC DEO VOLENTE SRL. Drepturile de folosinta ale imaginilor se pastreaza atunci când imaginile sunt adaugate automatic sau manual Intr-o arhiva.

Fotografiile de presa SC DEO VOLENTE SRL pot fi folosite doar pentru scopuri editoriale. Imaginile SC DEO VOLENTE SRL care sunt reproduse si/sau modificate pentru scopuri editoriale trebuie sa contina anuntul de copyright „© Toate drepturile rezervate.” Retiparirea este gratuita, cu toate acestea cerem o copie a documentelor.
Marci inregistrate

Logo-ul SC DEO VOLENTE SRL si toate denumirile produselor/companiilor si/sau reprezentarile grafice ale produselor aflate pe aceste pagini sunt marci Inregistrate ale firmei SC DEO VOLENTE SRL. Orice abuz sau utilizare neautorizata ale acestor marci sunt interzise si constituie Incalcari ale legii marcilor, legii dreptului de autor si a altor legi ale proprietatii intelectuale si ale concurentei neloiale.